Bygglov & byggregler vid badrumsrenovering | Bygg-Renova
Bygg-renova planka

Bygglov & byggregler vid badrumsrenovering

Badrumsrenoveringar kan kännas som en utmaning. Många detaljer ska undersökas och planeras, inte minst om det behövs bygglov eller inte. Vi tipsar om viktiga regler och annat man bör känna till innan renoveringen påbörjas.

Till renovering av befintligt badrum behövs generellt inte något bygglov. För att bygga ett nytt badrum där det inte funnits något tidigare måste du däremot ansöka om bygglov. Samma sak gäller om du vill sätta in fönster, bygga till en takkupa eller annat tillbygge.

Syftet är att säkerställa att projektet följer kommunens lokala regler för markanvändning och byggande. Byggloven regleras idag utifrån plan- och bygglagen (PBL) som i varje kommun hanteras av en byggnadsnämnd.

För att få börja bygga räcker det inte att bara ansöka om bygglov. Byggnadsnämnden måste dels utfärda ett startbesked, och innan byggnaden får tas i bruk, även ett slutbesked. Påbörjas bygget innan byggnadsnämnden givit startbesked eller tas i bruk innan slutbesked utdelas en byggsanktionsavgift baserat på antal kvadratmeter det rör sig om. Det kan bli väldigt kostsamt.

Specifika regler vid badrumsrenovering

Våtrumsintyg och korrekt utförande är A och O vid badrumsrenovering. Detta för att slippa framtida bekymmer. Reglerna tillämpas vid nybyggnad, tillbyggnad och renovering. Bara auktoriserade GVK-företag som utför tätskiktsarbeten i våtrum har rätt att utfärda våtrumsintyg och kvalitetsdokument enligt GVK (Golvbranschens VåtrumsKontroll).

Våtrumsintyget ligger till grund för försäkringsbolagens ersättning vid eventuella läckage och fuktskador om något går snett. Att anlita en fackman med våtrumsintyg för att genomföra arbetet ger dig 100% trygghet för framtiden.

Du kan alltid välja att fullfölja renoveringen på egen hand och dokumentera hela arbetsprocessen, men det garanterar inte ersättning från försäkringsbolaget om det skulle hända något.

Vad får jag göra själv?

Kakel bör sättas av auktoriserade montörer, godkända av Byggkeramikrådet eller GVK. Monterar du själv riskerar du att försäkringen inte gäller vid eventuella fuktskador. Även elarbeten i våtrum måste göras av en elektriker, liksom rördragningar eller dylikt.

Däremot får man på egen hand byta ut blandare, montera nytt handfat och badkar samt måla och sätta upp våtrumstapet. Men det är självklart viktigt att det görs på ett fackmannamässigt sätt för att slippa fuktskador.

Rekommenderade mått och regler för badrum

Rekommendationen för minsta tillgängliga och användbara badrum är 1.7x 1.9 meter. Inredningen bör även placeras så att badrummet kan användas med en manuell eller en liten eldriven rullstol. Utöver detta finns följande riktlinjer enligt Svensk Standard att följa:

  • Gångutrymmena i badrummet bör vara minst 70 centimeter breda.
  • Avståndet mellan toalettstol och väggen framför ska vara minst 120 cm.
  • En rektangulär duschplats bör vara minst 80 x 1200 m.
  • Underskåp vid tvättställ bör ha 90 centimeter fri plats framför så att dörrar och lådor kan öppnas.
  • Fallet i duschen och under badkaret måste vara mellan 20 till 6,7 mm per meter, resten av badrummet ska ha en lutning på mellan 10 till 5 mm enligt Byggkeramikrådet.

Vid större ombyggnad ska man uppfylla Boverkets byggregler. Det är en god idé att stämma av med sin kommun för att få goda råd och hjälp så att man inte bygger bort funktioner i andra rum.


Bygg - Renova

Dags att renovera eller bygga om?
Välkommen till oss på Bygg-Renova AB!

Har ni några frågor?

Med 25 års erfarenhet från byggbranschen har vi koll på det mesta. Kom till oss med dina frågor.

Kontakta oss